Inspirational
The UP table

'The UP table' is een ontwerp van Christopher Duffy. Blijkbaar is hij ge├»nspireerd door deze quote: Growing old is compulsory, growing UP is optional - Bob Monkhouse. Stiekem denk ik toch dat de Pixar film 'Up' er iets mee te maken had. Het optisch effect is natuurlijk de blikvanger, zo ook de prijs.

'The UP table' is a design by Christopher Duffy. Apparently he was inspired by this quote: Growing old is compulsory, growing UP is optional - Bob Monkhouse. Secretly I still think the Pixar movie 'Up' had something to do with it. The optical effect is of course the focal point, so is the price.

(Source: Duffy London)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...