Inspirational
Real life models

De gedachtegang van fotograaf Flora Borsi is dat iedere fotograaf wel eens software gebruikt om aanpassingen te kunnen doen naar hun verbeelding. Net zoals de schilders dat vroeger deden met hun modellen. Maar wat als de modellen er echt zo uitzagen?
 Een leuk concept die ze mooi in beeld heeft gebracht.

The thought of photographer Flora Borsi is that every photographer now and then uses software to do adjustments to their imaginations. Like the painters used to do once with their models. But what if the models really looked like that?
A fun concept that she has shown beautifully.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...