Inspirational
Young and old

Deze mooie serie 'Identidades II/Identities II' is gemaakt door Ana Oliveira waarin ze op respectvolle wijze het verlopen van de tijd laat zien.
This beautiful serie 'Identidades II/Identities II' is made ​​by Ana Oliveira which shows respectfully the expiration of time.

(Source: Ana Oliveira)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...