Inspirational
Big eyed girls

Deze ietwat bevreemdende werken zijn van Paulina Góra. De schilderijen en dan vooral de ogen hebben iets indringends en melancholisch waardoor je toch blijft kijken.

These somewhat astonishing works are made by Paulina Góra. The paintings and especially the eyes have something penetrating and slightly melancholic so you still keep looking.

(Source: Paulina Góra)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...